Regulamin sklepu e-sportshop.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy jest własnością firmy ELEPHANT PRO-SPORT  (ul. Tenisowa 18, 53-033 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS 0000079378, numer NIP 897-00-27-989, numer REGON 930210000), która jest odpowiedzialna za obsługę sklepu internetowego i realizację zamówień.
 2. Przed dokonaniem zakupu każdy Klient powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze sklepu internetowego E-SPORTSHOP.
 3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym E-SPORTSHOP, podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 4. Wszystkie oferty przedstawione w witrynie internetowej, ważne są do wyczerpania zapasów. Nie ponosimy  odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.
 5. Wszystkie oferty promocyjne i wyprzedażowe, traktowane są indywidualnie, rabaty nie sumują się.
 6. Klientem sklepu może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Dane osobowe naszych Klientów są zbierane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101poz. 926, ze zm.) i są wykorzystywane w celu realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
 8. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju.

 II. SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

 1. Składanie zamówień możliwe jest za pośrednictwem strony internetowej www.e-sportshop.pl
 2. Proces składania zamówienia został skonstruowany w sposób jak najbardziej przyjazny dla klienta: możliwość edycji ilości w koszyku, usuwanie produktów, powiększanie zdjęć w celu ostatecznego wyboru produktu.
 3. Po wyborze produktów, wraz z rozmiarami, kolorami i ilością, przechodzimy do finalizowania zamówienia.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć prawidłowo wypełniony formularz zamówienia pojawiający się na stronach sklepu podczas procesu składania zamówienia i wysłania go do naszej firmy, poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ ZAMÓWIENIE.
 5. Osoba składająca zamówienie automatycznie otrzyma na podany adres e-mailowy formularz zamówienia, zawierający dane adresowe, zestawienie zakupów.
 6. W razie rezygnacji bądź korekty potwierdzonego zamówienia prosimy o szybki kontakt z obsługą sklepu (kontakt e-mail, telefon, fax - dane w zakładce kontakt), ponieważ realizacja (w przypadku towarów dostępnych w 24 godz.) następuje natychmiast po aktywacji zamówienia.
 7. Sklep na życzenie klienta wystawia faktury VAT. W tym celu potrzebne jest wpisanie niezbędnych danych do formularza.

III. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Gotówką przy odbiorze zamówienia dostarczonego przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 2. Przedpłata przelewem na rachunek bankowy (z podaniem numeru zamówienia): BP Paribas BANK POLSKA S.A.   98 1750 0012 0000 0000 2804 4046
 3. Zamówienia z opcją „przedpłata na konto" zostaną anulowane w przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach np. zamówienia o bardzo dużej wartości, odroczenie wysyłki  i magazynowania towaru czy też produktów tylko na zamówienie, może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie.

 IV. KOSZTY WYSYŁKI

 1. Koszt wysyłki uzależniony od masy i wymiarów zamawianego towaru.
 2. Wszystkie zamówienia wyliczane są indywidualnie.
 3. Wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 4. Stawki firmy kurierskiej podano w tabeli 1.

 

Tabela 1 - Stawki firmy kurierskiej

Przesyłka do 10,0 kg 15,00 zł
Przesyłka do 30,0 kg 20,00 zł
Przesyłka pobraniowa do 10,0 kg 18,00 zł
Przesyłka pobraniowa do 30,0 kg 22,00 zł

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. E-SPORTSHOP realizuje zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu, który wypełniał klient.
 2. E-SPORTSHOP zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień składanych przez osoby, które kilkakrotnie dokonały zwrotu towaru bez podania przyczyny.
 3. Zamówienia potwierdzone przez klienta, realizowane są do dwóch dni roboczych, zgodnie z podanym terminem dostępności.
 4. E-SPORTSHOP zastrzega sobie możliwość, przesunięcia terminu wysyłki, o czym poinformuje klienta, osobnym mailem.
 5. W przypadku braku zamówionego asortymentu, obsługa sklepu powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i poinformuje o zmianie terminu realizacji.
 6. W przypadku zamówień składających się z kilku produktów o różnym czasie dostępności, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od skompletowania pełnego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 7. Czas realizacji zamówienia liczy się od daty potwierdzenia i jest zgodny z dostępnością poszczególnych produktów, która jest określana każdorazowo dla produktu, rozmiaru i koloru.
 8. O fakcie wysyłki, klient zostanie poinformowany osobnym mailem.
 9. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej K-EX, DPD, DHL, UPS.
 10. Sklep E-SPORTSHOP.PL nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu lub jej nieodebrania. W takim przypadku kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przypadku odmowy, uważa się umowę za nie ważną (w przypadku płatności przelewem lub kartą pieniądze są zwracane na konto Klienta o pomniejszoną kwotę związaną z kosztami przesyłki).

Odstąpienia od umowy/zwroty

 1. Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 10 dni licząc od daty odbioru przesyłki, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym, na adres firmy: ELEPHANT PRO-SPORT SP.J.
  Tenisowa 18,  53-033 Wrocław
 2. Koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Klient.
 3. Warunkiem koniecznym i niezbędnym do rozpatrzenia zwrotu, jest odesłanie wraz z towarem dowodu sprzedaży.

Wymiana towaru

 1. W ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki istnieje możliwość wymiany zakupionych produktów, pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, czysty, pozbawiony zapachów i posiada oryginalną metkę oraz opakowanie.
 2. Koszt przesyłki towaru wymienionego pokrywa Klient.
 3. Podstawą przyjęcia zwrotu jest dołączenie paragonu fiskalnego.
 4. Wymieniany towar należy odesłać na adres: ELEPHANT PRO-SPORT SP.J., Tenisowa 18,  53-033 Wrocław
 5. Na towar nowy, należy złożyć ponowne zamówienie, w miejscu na komentarze wpisując, iż jest to wymiana, podać numer poprzedniego zamówienia i termin odesłania do nas poprzednio zakupionych produktów.

Reklamacja produktu

 1. Towar wadliwy podlega reklamacji.
 2. Reklamowany towar powinien być czysty.
 3. Reklamację przyjmujemy wyłącznie na piśmie, które należy przesłać wraz z kopią dowodu zakupu na adres: ELEPHANT PRO-SPORT SP.J., Tenisowa 18,  53-033 Wrocław.
 4. Sklep powiadomi Klienta (drogą elektroniczną) o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego i terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Koszty transportu wynikające z uznanych reklamacji pokrywa sklep.
 6. Wszelkie rozliczenia wynikające z uznanych reklamacji zostaną dokonane po ich rozpatrzeniu. Zwrotu kosztów dokonujemy przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres kupującego.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji  lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty reklamacji pokrywa klient.

Reklamacja dostawy

 1. Przy odbiorze należy sprawdzić przesyłkę.
 2. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy odmówić przyjęcia przesyłki lub w obecności pracownika dostawcy sprawdzić jej zawartość.
 3. W razie stwierdzenia niezgodności z paragonem sporządzić protokół szkody.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego E-SPORTSHOP.PL, jak również akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie E-SPORTSHOP.PL opisanych szczegółowo na stronie sklepu.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustaleń Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Firma E-SPORTSHOP.PL zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści regulaminu jak również wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie E-SPORTSHOP.PL opisanych szczegółowo na stronie sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.
 5. Prezentacja zawartości sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego
 6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Pobierz ZGLOSZENIE REKLAMACYJNE